Difference between revisions of "ArtMonitor"

From Eva Weinmayr Wiki
Jump to: navigation, search
 
Line 451: Line 451:
 
Thesis: https://cutt.ly/noun-to-verb<br/>
 
Thesis: https://cutt.ly/noun-to-verb<br/>
 
Open Acces Repository: http://hdl.handle.net/2077/66644<br/>
 
Open Acces Repository: http://hdl.handle.net/2077/66644<br/>
No ISBN No. <br/>
+
No ISBN <br/>
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>

Latest revision as of 08:52, 13 October 2020


Logo ArtMonitor.pngDoctoral dissertations and licentiate theses published at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, University of Gothenburg:


1. Monica Lindgren (Music Education)
Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2006
ISBN: 91-975911-1-4

2. Jeoung-Ah Kim (Design)
Paper-Composite Porcelain. Characterisation of Material Properties and Workability from a Ceramic Art Design Perspective
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2006
ISBN: 91-975911-2-2

3. Kaja Tooming (Design)
Toward a Poetics of Fibre Art and Design. Aesthetic and Acoustic Qualities of Hand-tufted Materials in Interior Spatial Design
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2007
ISBN: 978-91-975911-5-7

4. Vidar Vikören (Musical Performance and Interpretation)
Studier omkring artikulasjon i tysk romantisk orgelmusikk, 1800–1850. Med et tillegg om registreringspraksis
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2007
ISBN: 978-91-975911-6-4

5. Maria Bania (Musical Performance and Interpretation)
“Sweetenings” and “Babylonish Gabble”: Flute Vibrato and Articulation of Fast Passages in the 18th and 19th centuries
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2008
ISBN: 978-91-975911-7-1

6. Svein Erik Tandberg (Musical Performance and Interpretation)
Imagination, Form, Movement and Sound – Studies in Musical Improvisation
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2008
ISBN: 978-91-975911-8-8

7. Mike Bode and Staffan Schmidt (Fine Arts)
Off the Grid
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2008
ISBN: 978-91-977757-0-0

8. Otto von Busch (Design)
Fashion-Able: Hacktivism and Engaged Fashion Design
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2008
ISBN: 978-91-977757-2-4

9. Magali Ljungar Chapelon (Digital Representation)
Actor-Spectator in a Virtual Reality Arts Play. Towards new artistic experiences in between illusion and reality in immersive virtual environments
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2008
ISBN: 978-91-977757-1-7

10. Marie-Helene Zimmerman Nilsson (Music Education)
Musiklärares val av undervisningsinnehåll. En studie om musikundervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009
ISBN: 978-91-977757-5-5

11. Bryndís Snæbjörnsdóttir (Fine Arts)
Spaces of Encounter: Art and Revision in Human-Animal Relations
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009
ISBN: 978-91-977757-6-2

12. Anders Tykesson (Musical Performance and Interpretation)
Musik som handling: Verkanalys, interpretation och musikalisk gestaltning. Med ett studium av Anders Eliassons Quartetto d‘Archi
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009
ISBN: 978-91-977757-7-9

13. Harald Stenström (Musical Performance and Interpretation)
Free Ensemble Improvisation
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009
ISBN: 978-91-977757-8-6

14. Ragnhild Sandberg Jurström (Music Education)
Att ge form åt musikaliska gestaltningar. En socialsemiotisk studie av körledares multimodala kommunikation i kör
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009
ISBN: 978-91-977757-9-3

15. David Crawford (Digital Representation)
Art and the Real-time Archive: Relocation, Remix, Response
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009
ISBN: 978-91-977758-1-6

16. Kajsa G Eriksson (Design)
Concrete Fashion: Dress, Art, and Engagement in Public Space
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009
ISBN: 978-91-977758-4-7

17. Henric Benesch (Design)
Kroppar under träd – en miljö för konstnärlig forskning
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2010
ISBN: 978-91-977758-6-1

18. Olle Zandén (Music Education)
Samtal om samspel. Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2010
ISBN: 978-91-977758-7-8

19. Magnus Bärtås (Fine Arts)
You Told Me – work stories and video essays / verkberättelser och videoessäer
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2010
ISBN: 978-91-977758-8-5

20. Sven Kristersson (Musical Performance and Interpretation)
Sångaren på den tomma spelplatsen – en poetik. Att gestalta Gilgamesheposet och sånger av John Dowland och Evert Taube
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2010
ISBN: 978-91-977758-9-2

21. Cecilia Wallerstedt (Research on Arts Education)
Att peka ut det osynliga i rörelse. En didaktisk studie av taktart i musik
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2010
ISBN: 978-91-978477-0-4

22. Cecilia Björck (Music Education)
Claiming Space: Discourses on Gender, Popular Music, and Social Change
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011
ISBN: 978-91-978477-1-1

23. Andreas Gedin (Fine Arts)
Jag hör röster överallt – Step by Step
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011
ISBN: 978-91-978477-2-8

24. Lars Wallsten (Photographic Representation)
Anteckningar om Spår
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011
ISBN: 978-91-978477-3-5

25. Elisabeth Belgrano (Performance in Theatre and Drama)
“Lasciatemi morire” o farò “La Finta Pazza”: Embodying Vocal Nothingness on Stage in Italian and French 17th century Operatic Laments and Mad Scenes
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011
ISBN: 978-91-978477-4-2

26. Christian Wideberg (Research on Arts Education)
Ateljésamtalets utmaning – ett bildningsperspektiv
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011
ISBN: 978-91-978477-5-9

27. Katharina Dahlbäck (Research on Arts Education)
Musik och språk i samverkan. En aktionsforskningsstudie i årskurs 1
ArtMonitor, licentiate thesis. Göteborg, 2011
ISBN: 978-91-978477-6-6

28. Katharina Wetter Edman (Design)
Service design – a conceptualization of an emerging practice
ArtMonitor, licentiate thesis. Göteborg, 2011
ISBN: 978-91-978477-7-3

29. Tina Carlsson (Fine Arts)
the sky is blue
Kning Disk, diss. Göteborg, 2011
ISBN: 978-91-976667-2-5

30. Per Anders Nilsson (Musical Performance and Interpretation)
A Field of Possibilities: Designing and Playing Digital Musical Instruments
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011
ISBN: 978-91-977477-8-0

31. Katarina A Karlsson (Musical Performance and Interpretation)
Think’st thou to seduce me then? Impersonating female personas in songs by Thomas Campion (1567-1620)
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011
ISBN: 978-91-978477-9-7

32. Lena Dahlén (Performance in Theatre and Drama)
Jag går från läsning till gestaltning – beskrivningar ur en monologpraktik
Gidlunds förlag, diss. Göteborg, 2012
ISBN: 978-91-7844-840-1

33. Martín Ávila (Design)
Devices. On Hospitality, Hostility and Design
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2012
ISBN: 978-91-979993-0-4

34. Anniqa Lagergren (Research on Arts Education)
Barns musikkomponerande i tradition och förändring
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2012
ISBN: 978-91-979993-1-1

35. Ulrika Wänström Lindh (Design)
Light Shapes Spaces: Experience of Distribution of Light and Visual Spatial Boundaries
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2012
ISBN: 978-91-979993-2-8

36. Sten Sandell (Musical Performance and Interpretation)
På insidan av tystnaden
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2013
ISBN: 978-91-979993-3-5

37. Per Högberg (Musical Performance and Interpretation)
Orgelsång och psalmspel. Musikalisk gestaltning av församlingssång
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2013
ISBN: 978-91-979993-4-2

38. Fredrik Nyberg (Literary Composition, Poetry and Prose)
Hur låter dikten? Att bli ved II
Autor, diss. Göteborg, 2013
ISBN: 978-91-979948-2-8

39. Marco Muñoz (Digital Representation)
Infrafaces: Essays on the Artistic Interaction
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2013
ISBN: 978-91-979993-5-9

40. Kim Hedås (Musical Performance and Interpretation)
Linjer. Musikens rörelser – komposition i förändring
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2013
ISBN: 978-91-979993-6-6

41. Annika Hellman (Research on Arts Education)
Intermezzon i medieundervisningen – gymnasieelevers visuella röster och subjektspositioneringar
ArtMonitor, licentiate thesis. Göteborg, 2013
ISBN: 978-91-979993-8-0 (printed version)
ISBN: 978-91-981712-5-9 (digital version)

42. Marcus Jahnke (Design)
Meaning in the Making. An Experimental Study on Conveying the Innovation Potential of Design Practice to Non-designerly Companies
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2013
ISBN: 978-91-979993-7-3

43. Anders Hultqvist (Musicology. Artistic track)
Komposition. Trädgården – som förgrenar sig. Några ingångar till en kompositorisk praktik Skrifter från musikvetenskap nr.102, diss. Göteborg 2013.
ISBN: 978-91-85974-19-1
Department of Cultural Sciences, Faculty of Arts, in cooperation with Academy of Music and Drama, Faculty of Fine, Applied and Performing Arts

44. Ulf Friberg (Performance in Theatre and Drama)
Den kapitalistiska skådespelaren – aktör eller leverantör?
Bokförlaget Korpen, diss. Göteborg 2014
ISBN: 978-91-7374-813-1

45. Katarina Wetter Edman (Design)
Design for Service: A framework for exploring designers’ contribution as interpreter of users’ experience
ArtMonitor, diss. Göteborg 2014
ISBN 978-91-979993-9-7

46. Niclas Östlind (Photography)
Performing History. Fotografi i Sverige 1970-2014
ArtMonitor, diss. Göteborg 2014
ISBN: 978-91-981712-0-4

47. Carina Borgström Källén (Research on Arts Education)
När musik gör skillnad – genus och genrepraktiker i samspel
ArtMonitor, diss. Göteborg 2014
ISBN: 978-91-981712-1-1 (printed version)
ISBN: 978-91-981712-2-8 (digital version)

48. Tina Kullenberg (Research on Arts Education)
Signing and Singing – Children in Teaching Dialogues
ArtMonitor, diss. Göteborg 2014
ISBN: 978-91-981712-3-5 (printed version)
ISBN: 978-91-981712-4-2 (digital version)

49. Helga Krook (Literary Composition, Poetry and Prose)
Minnesrörelser
Autor, diss. Göteborg 2015
ISBN 978-91-979948-7-3

50. Mara Lee Gerdén (Literary Composition, Poetry and Prose)
När andra skriver: skrivande som motstånd, ansvar och tid
Glänta produktion, diss. Göteborg 2014
ISBN: 978-91-86133-58-0

51. João Segurado (Musical Performance and Interpretation, in cooperation with Luleå University of Technology)
Never Heard Before – A Musical Exploration of Organ Voicing
ArtMonitor, diss. Göteborg/Luleå 2015
ISBN: 978-91-981712-6-6 (printed version)
ISBN: 978-91-981712-7-3 (digital version)

52. Marie-Louise Hansson Stenhammar (Research on Arts Education)
En avestetiserad skol- och lärandekultur. En studie om lärprocessers estetiska dimensioner
ArtMonitor, diss. Göteborg 2015
ISBN: 978-91-981712-8-0 (printed version)
ISBN: 978-91-981712-9-7 (digital version)

53. Lisa Tan (Fine Arts)
For every word has its own shadow
ArtMonitor, diss. Göteborg 2015
ISBN 978-91-982422-0-1 (printed version)
ISBN 978-91-982422-1-8 (digital version)

54. Elke Marhöfer (Fine Arts)
Ecologies of Practices and Thinking
ArtMonitor, diss. Göteborg 2015
ISBN 978-91-982422-2-5 (printed version)
ISBN 978-91-982422-3-2 (digital version)

55. Birgitta Nordström (Crafts)
I ritens rum – om mötet mellan tyg och människa
ArtMonitor, licentiate thesis. Göteborg 2016
ISBN: 978-91-982422-4-9 (printed version)
ISBN 978-91-982422-5-6 (digital version)

56. Thomas Laurien (Design)
Händelser på ytan – shibori som kunskapande rörelse
ArtMonitor, diss. Göteborg 2016
ISBN: 978-91-982422-8-7 (printed version)
ISBN 978-91-982422-9-4 (digital version)

57. Annica Karlsson Rixon (Photography)
Queer Community through Photographic Acts. Three Entrances to an Artistic Research Project Approaching LGBTQIA Russia
Art and Theory Publishing, diss. Stockholm 2016
ISBN: 978-91-88031-03-7 (printed version)
ISBN: 978-91-88031-30-3 (digital version)

58. Johan Petri (Performance in Theatre and Music Drama)
The Rhythm of Thinking. Immanence and Ethics in Theater Performance
ArtMonitor, diss. Göteborg 2016
ISBN: 978-91-982423-0-0 (printed version)
ISBN: 978-91-982423-1-7 (digital version)

59. Cecilia Grönberg (Photography)
Händelsehorisont || Event horizon. Distribuerad fotografi
OEI editör, diss. Stockholm 2016
ISBN: 978-91-85905-85-0 (printed version)
ISBN: 978-91-85905-86-7 (digital version)

60. Andrew Whitcomb (Design)
(re)Forming Accounts of Ethics in Design: Anecdote as a Way to Express the Experience of Designing Together
ArtMonitor, diss. Göteborg 2016
ISBN: 978-91-982423-2-4 (printed version)
ISBN: 978-91-982423-3-1 (digital version)

61. Märtha Pastorek Gripson (Research on Arts Education)
Positioner i dans – om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik
ArtMonitor, diss. Göteborg 2016
ISBN 978-91-982422-6-3 (printed version)
ISBN 978-91-982422-7-0 (digital version)

62. Mårten Medbo (Crafts)
Lerbaserad erfarenhet och språklighet
ArtMonitor, diss. Göteborg 2016
ISBN: 978-91-982423-4-8 (printed version)
ISBN: 978-91-982423-5-5 (digital version)

63. Ariana Amacker (Design)
Embodying Openness: A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form-Giving
ArtMonitor, diss. Göteborg 2017
ISBN: 978-91-982423-6-2 (printed version)
ISBN: 978-91-982423-7-9 (digital version)

64. Lena O Magnusson (Research on Arts Education)
Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser
ArtMonitor, diss. Göteborg 2017
ISBN: 978-91-982423-8-6 (printed version)
ISBN: 978-91-982423-9-3 (digital version)

65. Arne Kjell Vikhagen (Digital Representation)
When Art Is Put Into Play. A Practice-based Research Project on Game Art
ArtMonitor, diss. Göteborg 2017
ISBN: 978-91-982421-5-7 (printed version)
ISBN: 978-91-982421-6-4 (digital version)

66. Helena Kraff (Design)
Exploring pitfalls of participation and ways towards just practices through a participatory design process in Kisumu, Kenya
ArtMonitor, diss. Göteborg 2018
ISBN: 978-91-982421-7-1 (printed version)
ISBN: 978-91-982421-8-8 (digital version)

67. Hanna Nordenhök (Literary Composition, Poetry and Prose)
Det svarta blocket I världen. Läsningar, samtal, transkript
Rámus., diss. Göteborg 2018
ISBN 978-91-86703-85-1 (printed version)
ISBN 978-91-86703-87-5 (digital version)

68. David N.E. McCallum (Digital Representation)
Glitching the Fabric: Strategies of New Media Art Applied to the Codes of Knitting and Weaving
ArtMonitor, diss. Göteborg 2018
ISBN: 978-91-7833-139-0 (printed version)
ISBN: 978-91-7833-140-6 (digital version)

69. Åsa Stjerna (Musical Performance and Interpretation)
Before Sound: Transversal Processes in Site-Specific Sonic Practice
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2018
ISBN: 978-91-7833-213-7 (printed version)
ISBN: 978-91-7833-214-4 (digital version)

70. Frida Hållander (Crafts)
Vems hand är det som gör? En systertext om konst/hantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid
ArtMonitor/Konstfack Collection, diss. Stockholm, 2019
978-91-85549-40-5 (printed version)
978-91-85549-41-2 (digital version)
HDK – Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg, in cooperation with Konstfack, University of Arts, Crafts and Design, Stockholm

71. Thomas Nyström (Design)
Adaptive Design for Circular Business Models in the Automotive Manufacturing Industry
ArtMonitor, licentiate thesis. Göteborg, 2019
ISBN: 978-91-985171-2-5 (printed version)
ISBN: 978-91-985171-3-2 (digital version)

72. Marina Cyrino (Musical Performance and Interpretation)
An Inexplicable Hunger – flutist)body(flute (dis)encounters
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2019
ISBN: 978-91-7833-382-0 (printed version)
ISBN: 978-91-7833-383-7 (digital version)

73. Imri Sandström (Literary Composition, Poetry and Prose)
Tvärsöver otysta tider: Att skriva genom Västerbottens och New Englands historier och språk tillsammans med texter av Susan Howe / Across Unquiet Times: Writing Through the Histories and Languages of Västerbotten and New England in the Company of Works by Susan Howe
Autor, diss. Göteborg, 2019
ISBN: 978-91-984037-3-2 (printed version)
ISBN: 978-91-984037-4-9 (digital version)

74. Patrik Eriksson (Independent Filmmaking)
Melankoliska fragment: om essäfilm och tänkande
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2019
ISBN: 978-91-7833-566-4 (printed version)
ISBN: 978-91-7833-567-1 (digital version)

75. Nicolas Cheng (Crafts)
World Wide Workshop: The Craft of Noticing
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2019
ISBN: 978-91-7833-610-4 (printed version)
ISBN: 978-91-7833-611-1 (digital version)

76. Magdalena Mayas (Musical Performance and Interpretation)
Orchestrating timbre – Unfolding processes of timbre and memory in improvisational piano performance
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020
ISBN: 978-91-7833-722-4 (printed version)
ISBN: 978-91-7833-723-1 (digital version)

77. Ingrid Hedin Wahlberg (Music Education)
Att göra plats för traditioner. Antagonism och kunskapsproduktion inom folk- och världsmusik
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020
ISBN: 978-91-7833-830-6 (printed version)
ISBN: 978-91-7833-831-3 (digital version)

78. Cecilia Jeppsson (Research on Arts Education)
“Rörlig och stabil, bred och spetsig”. Kulturell reproduktion och strategier för breddat deltagande i den svenska kulturskolan
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020
ISBN: 978-91-7833-832-0 (printed version)
ISBN: 978-91-7833-833-7 (digital version)

79. Annelies Vaneycken (Design)
Designing ‘for’ and ‘with’ ambiguity: actualising democratic processes in participatory design practices with children
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020
ISBN: 978-91-7833-858-0 (printed version)
ISBN: 978-91-7833-859-7 (digital version)

80. Niklas Rudbäck (Research on Arts Education)
Circumscribing Tonality: Upper Secondary Music Students Learning the Circle of Fifths
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020
ISBN: 978-91-8009-028-5 (printed version)
ISBN: 978-91-8009-029-2 (digital version)

81. Eva Weinmayr (Artistic Practice)
Noun to Verb: an investigation into the micro-politics of publishing through artistic practice
ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020
Thesis: https://cutt.ly/noun-to-verb
Open Acces Repository: http://hdl.handle.net/2077/66644
No ISBN


Facts about "ArtMonitor"