ArtMonitor

From Eva Weinmayr Wiki
Revision as of 23:30, 5 October 2020 by Eva (talk | contribs) (Created page with "ArtMonitor-loggan ArtMonitor Doctoral dissertations and licentiate theses published at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, University of Gothenburg: 1. Mo...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ArtMonitor-loggan

ArtMonitor

Doctoral dissertations and licentiate theses published at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, University of Gothenburg:

1. Monica Lindgren (Music Education) Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare ArtMonitor, diss. Göteborg, 2006 ISBN: 91-975911-1-4

2. Jeoung-Ah Kim (Design) Paper-Composite Porcelain. Characterisation of Material Properties and Workability from a Ceramic Art Design Perspective ArtMonitor, diss. Göteborg, 2006 ISBN: 91-975911-2-2

3. Kaja Tooming (Design) Toward a Poetics of Fibre Art and Design. Aesthetic and Acoustic Qualities of Hand-tufted Materials in Interior Spatial Design ArtMonitor, diss. Göteborg, 2007 ISBN: 978-91-975911-5-7

4. Vidar Vikören (Musical Performance and Interpretation) Studier omkring artikulasjon i tysk romantisk orgelmusikk, 1800–1850. Med et tillegg om registreringspraksis ArtMonitor, diss. Göteborg, 2007 ISBN: 978-91-975911-6-4

5. Maria Bania (Musical Performance and Interpretation) “Sweetenings” and “Babylonish Gabble”: Flute Vibrato and Articulation of Fast Passages in the 18th and 19th centuries ArtMonitor, diss. Göteborg, 2008 ISBN: 978-91-975911-7-1

6. Svein Erik Tandberg (Musical Performance and Interpretation) Imagination, Form, Movement and Sound – Studies in Musical Improvisation ArtMonitor, diss. Göteborg, 2008 ISBN: 978-91-975911-8-8

7. Mike Bode and Staffan Schmidt (Fine Arts) Off the Grid ArtMonitor, diss. Göteborg, 2008 ISBN: 978-91-977757-0-0

8. Otto von Busch (Design) Fashion-Able: Hacktivism and Engaged Fashion Design ArtMonitor, diss. Göteborg, 2008 ISBN: 978-91-977757-2-4

9. Magali Ljungar Chapelon (Digital Representation) Actor-Spectator in a Virtual Reality Arts Play. Towards new artistic experiences in between illusion and reality in immersive virtual environments ArtMonitor, diss. Göteborg, 2008 ISBN: 978-91-977757-1-7

10. Marie-Helene Zimmerman Nilsson (Music Education) Musiklärares val av undervisningsinnehåll. En studie om musikundervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009 ISBN: 978-91-977757-5-5

11. Bryndís Snæbjörnsdóttir (Fine Arts) Spaces of Encounter: Art and Revision in Human-Animal Relations ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009 ISBN: 978-91-977757-6-2

12. Anders Tykesson (Musical Performance and Interpretation) Musik som handling: Verkanalys, interpretation och musikalisk gestaltning. Med ett studium av Anders Eliassons Quartetto d‘Archi ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009 ISBN: 978-91-977757-7-9

13. Harald Stenström (Musical Performance and Interpretation) Free Ensemble Improvisation ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009 ISBN: 978-91-977757-8-6

14. Ragnhild Sandberg Jurström (Music Education) Att ge form åt musikaliska gestaltningar. En socialsemiotisk studie av körledares multimodala kommunikation i kör ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009 ISBN: 978-91-977757-9-3

15. David Crawford (Digital Representation) Art and the Real-time Archive: Relocation, Remix, Response ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009 ISBN: 978-91-977758-1-6

16. Kajsa G Eriksson (Design) Concrete Fashion: Dress, Art, and Engagement in Public Space ArtMonitor, diss. Göteborg, 2009 ISBN: 978-91-977758-4-7

17. Henric Benesch (Design) Kroppar under träd – en miljö för konstnärlig forskning ArtMonitor, diss. Göteborg, 2010 ISBN: 978-91-977758-6-1

18. Olle Zandén (Music Education) Samtal om samspel. Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet ArtMonitor, diss. Göteborg, 2010 ISBN: 978-91-977758-7-8

19. Magnus Bärtås (Fine Arts) You Told Me – work stories and video essays / verkberättelser och videoessäer ArtMonitor, diss. Göteborg, 2010 ISBN: 978-91-977758-8-5

20. Sven Kristersson (Musical Performance and Interpretation) Sångaren på den tomma spelplatsen – en poetik. Att gestalta Gilgamesheposet och sånger av John Dowland och Evert Taube ArtMonitor, diss. Göteborg, 2010 ISBN: 978-91-977758-9-2

21. Cecilia Wallerstedt (Research on Arts Education) Att peka ut det osynliga i rörelse. En didaktisk studie av taktart i musik ArtMonitor, diss. Göteborg, 2010 ISBN: 978-91-978477-0-4

22. Cecilia Björck (Music Education) Claiming Space: Discourses on Gender, Popular Music, and Social Change ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011 ISBN: 978-91-978477-1-1

23. Andreas Gedin (Fine Arts) Jag hör röster överallt – Step by Step ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011 ISBN: 978-91-978477-2-8

24. Lars Wallsten (Photographic Representation) Anteckningar om Spår ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011 ISBN: 978-91-978477-3-5

25. Elisabeth Belgrano (Performance in Theatre and Drama) “Lasciatemi morire” o farò “La Finta Pazza”: Embodying Vocal Nothingness on Stage in Italian and French 17th century Operatic Laments and Mad Scenes ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011 ISBN: 978-91-978477-4-2

26. Christian Wideberg (Research on Arts Education) Ateljésamtalets utmaning – ett bildningsperspektiv ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011 ISBN: 978-91-978477-5-9

27. Katharina Dahlbäck (Research on Arts Education) Musik och språk i samverkan. En aktionsforskningsstudie i årskurs 1 ArtMonitor, licentiate thesis. Göteborg, 2011 ISBN: 978-91-978477-6-6

28. Katharina Wetter Edman (Design) Service design – a conceptualization of an emerging practice ArtMonitor, licentiate thesis. Göteborg, 2011 ISBN: 978-91-978477-7-3

29. Tina Carlsson (Fine Arts) the sky is blue Kning Disk, diss. Göteborg, 2011 ISBN: 978-91-976667-2-5

30. Per Anders Nilsson (Musical Performance and Interpretation) A Field of Possibilities: Designing and Playing Digital Musical Instruments ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011 ISBN: 978-91-977477-8-0

31. Katarina A Karlsson (Musical Performance and Interpretation) Think’st thou to seduce me then? Impersonating female personas in songs by Thomas Campion (1567-1620) ArtMonitor, diss. Göteborg, 2011 ISBN: 978-91-978477-9-7

32. Lena Dahlén (Performance in Theatre and Drama) Jag går från läsning till gestaltning – beskrivningar ur en monologpraktik Gidlunds förlag, diss. Göteborg, 2012 ISBN: 978-91-7844-840-1

33. Martín Ávila (Design) Devices. On Hospitality, Hostility and Design ArtMonitor, diss. Göteborg, 2012 ISBN: 978-91-979993-0-4

34. Anniqa Lagergren (Research on Arts Education) Barns musikkomponerande i tradition och förändring ArtMonitor, diss. Göteborg, 2012 ISBN: 978-91-979993-1-1

35. Ulrika Wänström Lindh (Design) Light Shapes Spaces: Experience of Distribution of Light and Visual Spatial Boundaries ArtMonitor, diss. Göteborg, 2012 ISBN: 978-91-979993-2-8

36. Sten Sandell (Musical Performance and Interpretation) På insidan av tystnaden ArtMonitor, diss. Göteborg, 2013 ISBN: 978-91-979993-3-5

37. Per Högberg (Musical Performance and Interpretation) Orgelsång och psalmspel. Musikalisk gestaltning av församlingssång ArtMonitor, diss. Göteborg, 2013 ISBN: 978-91-979993-4-2

38. Fredrik Nyberg (Literary Composition, Poetry and Prose) Hur låter dikten? Att bli ved II Autor, diss. Göteborg, 2013 ISBN: 978-91-979948-2-8

39. Marco Muñoz (Digital Representation) Infrafaces: Essays on the Artistic Interaction ArtMonitor, diss. Göteborg, 2013 ISBN: 978-91-979993-5-9

40. Kim Hedås (Musical Performance and Interpretation) Linjer. Musikens rörelser – komposition i förändring ArtMonitor, diss. Göteborg, 2013 ISBN: 978-91-979993-6-6

41. Annika Hellman (Research on Arts Education) Intermezzon i medieundervisningen – gymnasieelevers visuella röster och subjektspositioneringar ArtMonitor, licentiate thesis. Göteborg, 2013 ISBN: 978-91-979993-8-0 (printed version) ISBN: 978-91-981712-5-9 (digital version)

42. Marcus Jahnke (Design) Meaning in the Making. An Experimental Study on Conveying the Innovation Potential of Design Practice to Non-designerly Companies ArtMonitor, diss. Göteborg, 2013 ISBN: 978-91-979993-7-3

43. Anders Hultqvist (Musicology. Artistic track) Komposition. Trädgården – som förgrenar sig. Några ingångar till en kompositorisk praktik Skrifter från musikvetenskap nr.102, diss. Göteborg 2013. ISBN: 978-91-85974-19-1 Department of Cultural Sciences, Faculty of Arts, in cooperation with Academy of Music and Drama, Faculty of Fine, Applied and Performing Arts

44. Ulf Friberg (Performance in Theatre and Drama) Den kapitalistiska skådespelaren – aktör eller leverantör? Bokförlaget Korpen, diss. Göteborg 2014 ISBN: 978-91-7374-813-1

45. Katarina Wetter Edman (Design) Design for Service: A framework for exploring designers’ contribution as interpreter of users’ experience ArtMonitor, diss. Göteborg 2014 ISBN 978-91-979993-9-7

46. Niclas Östlind (Photography) Performing History. Fotografi i Sverige 1970-2014 ArtMonitor, diss. Göteborg 2014 ISBN: 978-91-981712-0-4

47. Carina Borgström Källén (Research on Arts Education) När musik gör skillnad – genus och genrepraktiker i samspel ArtMonitor, diss. Göteborg 2014 ISBN: 978-91-981712-1-1 (printed version) ISBN: 978-91-981712-2-8 (digital version)

48. Tina Kullenberg (Research on Arts Education) Signing and Singing – Children in Teaching Dialogues ArtMonitor, diss. Göteborg 2014 ISBN: 978-91-981712-3-5 (printed version) ISBN: 978-91-981712-4-2 (digital version)

49. Helga Krook (Literary Composition, Poetry and Prose) Minnesrörelser Autor, diss. Göteborg 2015 ISBN 978-91-979948-7-3

50. Mara Lee Gerdén (Literary Composition, Poetry and Prose) När andra skriver: skrivande som motstånd, ansvar och tid Glänta produktion, diss. Göteborg 2014 ISBN: 978-91-86133-58-0

51. João Segurado (Musical Performance and Interpretation, in cooperation with Luleå University of Technology) Never Heard Before – A Musical Exploration of Organ Voicing ArtMonitor, diss. Göteborg/Luleå 2015 ISBN: 978-91-981712-6-6 (printed version) ISBN: 978-91-981712-7-3 (digital version)

52. Marie-Louise Hansson Stenhammar (Research on Arts Education) En avestetiserad skol- och lärandekultur. En studie om lärprocessers estetiska dimensioner ArtMonitor, diss. Göteborg 2015 ISBN: 978-91-981712-8-0 (printed version) ISBN: 978-91-981712-9-7 (digital version)

53. Lisa Tan (Fine Arts) For every word has its own shadow ArtMonitor, diss. Göteborg 2015 ISBN 978-91-982422-0-1 (printed version) ISBN 978-91-982422-1-8 (digital version)

54. Elke Marhöfer (Fine Arts) Ecologies of Practices and Thinking ArtMonitor, diss. Göteborg 2015 ISBN 978-91-982422-2-5 (printed version) ISBN 978-91-982422-3-2 (digital version)

55. Birgitta Nordström (Crafts) I ritens rum – om mötet mellan tyg och människa ArtMonitor, licentiate thesis. Göteborg 2016 ISBN: 978-91-982422-4-9 (printed version) ISBN 978-91-982422-5-6 (digital version)

56. Thomas Laurien (Design) Händelser på ytan – shibori som kunskapande rörelse ArtMonitor, diss. Göteborg 2016 ISBN: 978-91-982422-8-7 (printed version) ISBN 978-91-982422-9-4 (digital version)

57. Annica Karlsson Rixon (Photography) Queer Community through Photographic Acts. Three Entrances to an Artistic Research Project Approaching LGBTQIA Russia Art and Theory Publishing, diss. Stockholm 2016 ISBN: 978-91-88031-03-7 (printed version) ISBN: 978-91-88031-30-3 (digital version)

58. Johan Petri (Performance in Theatre and Music Drama) The Rhythm of Thinking. Immanence and Ethics in Theater Performance ArtMonitor, diss. Göteborg 2016 ISBN: 978-91-982423-0-0 (printed version) ISBN: 978-91-982423-1-7 (digital version)

59. Cecilia Grönberg (Photography) Händelsehorisont || Event horizon. Distribuerad fotografi OEI editör, diss. Stockholm 2016 ISBN: 978-91-85905-85-0 (printed version) ISBN: 978-91-85905-86-7 (digital version)

60. Andrew Whitcomb (Design) (re)Forming Accounts of Ethics in Design: Anecdote as a Way to Express the Experience of Designing Together ArtMonitor, diss. Göteborg 2016 ISBN: 978-91-982423-2-4 (printed version) ISBN: 978-91-982423-3-1 (digital version)

61. Märtha Pastorek Gripson (Research on Arts Education) Positioner i dans – om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik ArtMonitor, diss. Göteborg 2016 ISBN 978-91-982422-6-3 (printed version) ISBN 978-91-982422-7-0 (digital version)

62. Mårten Medbo (Crafts) Lerbaserad erfarenhet och språklighet ArtMonitor, diss. Göteborg 2016 ISBN: 978-91-982423-4-8 (printed version) ISBN: 978-91-982423-5-5 (digital version)

63. Ariana Amacker (Design) Embodying Openness: A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form-Giving ArtMonitor, diss. Göteborg 2017 ISBN: 978-91-982423-6-2 (printed version) ISBN: 978-91-982423-7-9 (digital version)

64. Lena O Magnusson (Research on Arts Education) Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser ArtMonitor, diss. Göteborg 2017 ISBN: 978-91-982423-8-6 (printed version) ISBN: 978-91-982423-9-3 (digital version)

65. Arne Kjell Vikhagen (Digital Representation) When Art Is Put Into Play. A Practice-based Research Project on Game Art ArtMonitor, diss. Göteborg 2017 ISBN: 978-91-982421-5-7 (printed version) ISBN: 978-91-982421-6-4 (digital version)

66. Helena Kraff (Design) Exploring pitfalls of participation and ways towards just practices through a participatory design process in Kisumu, Kenya ArtMonitor, diss. Göteborg 2018 ISBN: 978-91-982421-7-1 (printed version) ISBN: 978-91-982421-8-8 (digital version)

67. Hanna Nordenhök (Literary Composition, Poetry and Prose) Det svarta blocket I världen. Läsningar, samtal, transkript Rámus., diss. Göteborg 2018 ISBN 978-91-86703-85-1 (printed version) ISBN 978-91-86703-87-5 (digital version)

68. David N.E. McCallum (Digital Representation) Glitching the Fabric: Strategies of New Media Art Applied to the Codes of Knitting and Weaving ArtMonitor, diss. Göteborg 2018 ISBN: 978-91-7833-139-0 (printed version) ISBN: 978-91-7833-140-6 (digital version)

69. Åsa Stjerna (Musical Performance and Interpretation) Before Sound: Transversal Processes in Site-Specific Sonic Practice ArtMonitor, diss. Göteborg, 2018 ISBN: 978-91-7833-213-7 (printed version) ISBN: 978-91-7833-214-4 (digital version)

70. Frida Hållander (Crafts) Vems hand är det som gör? En systertext om konst/hantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid ArtMonitor/Konstfack Collection, diss. Stockholm, 2019 978-91-85549-40-5 (printed version) 978-91-85549-41-2 (digital version) HDK – Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg, in cooperation with Konstfack, University of Arts, Crafts and Design, Stockholm

71. Thomas Nyström (Design) Adaptive Design for Circular Business Models in the Automotive Manufacturing Industry ArtMonitor, licentiate thesis. Göteborg, 2019 ISBN: 978-91-985171-2-5 (printed version) ISBN: 978-91-985171-3-2 (digital version)

72. Marina Cyrino (Musical Performance and Interpretation) An Inexplicable Hunger – flutist)body(flute (dis)encounters ArtMonitor, diss. Göteborg, 2019 ISBN: 978-91-7833-382-0 (printed version) ISBN: 978-91-7833-383-7 (digital version)

73. Imri Sandström (Literary Composition, Poetry and Prose) Tvärsöver otysta tider: Att skriva genom Västerbottens och New Englands historier och språk tillsammans med texter av Susan Howe / Across Unquiet Times: Writing Through the Histories and Languages of Västerbotten and New England in the Company of Works by Susan Howe Autor, diss. Göteborg, 2019 ISBN: 978-91-984037-3-2 (printed version) ISBN: 978-91-984037-4-9 (digital version)

74. Patrik Eriksson (Independent Filmmaking) Melankoliska fragment: om essäfilm och tänkande ArtMonitor, diss. Göteborg, 2019 ISBN: 978-91-7833-566-4 (printed version) ISBN: 978-91-7833-567-1 (digital version)

75. Nicolas Cheng (Crafts) World Wide Workshop: The Craft of Noticing ArtMonitor, diss. Göteborg, 2019 ISBN: 978-91-7833-610-4 (printed version) ISBN: 978-91-7833-611-1 (digital version) 76. Magdalena Mayas (Musical Performance and Interpretation) Orchestrating timbre – Unfolding processes of timbre and memory in improvisational piano performance ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020 ISBN: 978-91-7833-722-4 (printed version) ISBN: 978-91-7833-723-1 (digital version)

77. Ingrid Hedin Wahlberg (Music Education) Att göra plats för traditioner. Antagonism och kunskapsproduktion inom folk- och världsmusik ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020 ISBN: 978-91-7833-830-6 (printed version) ISBN: 978-91-7833-831-3 (digital version)

78. Cecilia Jeppsson (Research on Arts Education) “Rörlig och stabil, bred och spetsig”. Kulturell reproduktion och strategier för breddat deltagande i den svenska kulturskolan ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020 ISBN: 978-91-7833-832-0 (printed version) ISBN: 978-91-7833-833-7 (digital version)

79. Annelies Vaneycken (Design) Designing ‘for’ and ‘with’ ambiguity: actualising democratic processes in participatory design practices with children ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020 ISBN: 978-91-7833-858-0 (printed version) ISBN: 978-91-7833-859-7 (digital version)

80. Niklas Rudbäck (Research on Arts Education) Circumscribing Tonality: Upper Secondary Music Students Learning the Circle of Fifths ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020 ISBN: 978-91-8009-028-5 (printed version) ISBN: 978-91-8009-029-2 (digital version)

81. Eva Weinmayr (Artistic Practice) Noun to Verb: an investigation into the micro-politics of publishing through artistic practice ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020 https://cutt.ly/noun-to-verb No ISBN No.

82. Khashayar Naderehvandi (Artistic Practice) Vem vittar för vittnet? Det litterära verket som vittnesmål och översättning Autor, Göteborg 2020 ISBN: 978-91-984037-7-0 (printed version) ISBN: 978-91-984037-8-7 (digital version)

Facts about "ArtMonitor"